ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งาน

ในพื้นที่นี้ผู้ใช้จะสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และเราในฐานะผู้รับผิดชอบเว็บไซต์นี้ ในฐานะผู้ใช้สิ่งสำคัญคือคุณต้องทราบข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินการนำทางต่อไป โลก Genshin Impactในฐานะผู้รับผิดชอบเว็บไซต์นี้คุณถือว่าคำมั่นสัญญาในการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้และลูกค้าของเราด้วยการรับประกันเต็มรูปแบบและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศและยุโรปที่ควบคุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเรา ดังนั้นเว็บไซต์นี้จึงปฏิบัติตาม RGPD (ข้อบังคับ (EU) 2016/679 ว่าด้วยการปกป้องข้อมูล) และกฎหมาย LSSI-CE 34/2002 ของวันที่ 11 กรกฎาคมว่าด้วยบริการสังคมข้อมูลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขทั่วไปของการใช้งาน

เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ควบคุมการใช้งาน (รวมถึงการเข้าถึงเพียงอย่างเดียว) ของหน้าเว็บสมาชิกของเว็บไซต์ https: //www.mundogenshinimpact.com / รวมถึงเนื้อหาและบริการที่มีให้ ท่านใดเข้าเว็บ https: //www.mundogenshinimpact.com / ("ผู้ใช้") ตกลงที่จะส่งไปยังเงื่อนไขทั่วไปที่มีผลบังคับตลอดเวลาของพอร์ทัล https: //www.mundogenshinimpact.com /

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและเราจะทำอย่างไร

อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความผูกพันและภาระผูกพันของผู้ใช้

ผู้ใช้จะได้รับแจ้งและยอมรับว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการค้ากับ https: //www.mundo แต่อย่างใดgenshinimpact.com /. ด้วยวิธีนี้ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้เว็บไซต์บริการและเนื้อหาโดยไม่ละเมิดกฎหมายปัจจุบันโดยสุจริตและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ห้ามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายหรือในทางใดทางหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือขัดขวางการทำงานปกติของเว็บไซต์ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ห้ามมิให้ทำซ้ำแจกจ่ายหรือดัดแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ชอบด้วยกฎหมายการละเมิดสิทธิ์ของผู้ให้บริการหรือเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการโฆษณา

ในการใช้งานเว็บ https: //www.mundogenshinimpact.com / ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้ภาพลักษณ์ผลประโยชน์และสิทธิ์ของ https: //www.mundo เสียหายgenshinimpact. com / หรือบุคคลที่สามหรือที่อาจสร้างความเสียหายปิดใช้งานหรือโอเวอร์โหลดพอร์ทัล (ระบุโดเมน) หรือที่จะป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม อย่างไรก็ตามผู้ใช้ต้องทราบว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตไม่น่าเชื่อถือทั้งหมดดังนั้น https: //www.mundogenshinimpact.com / ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์) หรือในเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในนั้น

มาตรการความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้สื่อสารไปที่ https: //www.mundogenshinimpact.com / สามารถจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลอัตโนมัติหรือไม่ก็ได้ซึ่งความเป็นเจ้าของสอดคล้องกับ https: //www.mundo เท่านั้นgenshinimpact.com / โดยถือว่ามาตรการทางเทคนิคองค์กรและการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รับประกันความลับความสมบูรณ์และคุณภาพของข้อมูลที่อยู่ในนั้นตามบทบัญญัติของข้อบังคับปัจจุบันเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล
การสื่อสารระหว่างผู้ใช้และ https: //www.mundogenshinimpact.com / ใช้ช่องทางที่ปลอดภัยและข้อมูลที่ส่งจะถูกเข้ารหัสด้วยโปรโตคอล https ดังนั้นเราจึงรับประกันเงื่อนไขความปลอดภัยที่ดีที่สุดเพื่อรับประกันความลับของผู้ใช้

การเรียกร้อง

https://www.mundogenshinimpact.com/ informa que existen hojas de reclamación a disposición de usuarios y clientes. El Usuario podrá realizar reclamaciones solicitando su hoja de reclamación o remitiendo un correo electrónico a Mundogenshinimpact@ Gmail.com ระบุชื่อและนามสกุลของคุณบริการและ / หรือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและระบุเหตุผลในการอ้างสิทธิ์ของคุณ

ผู้ใช้ / ผู้ซื้ออาจแจ้งให้เราทราบถึงการอ้างสิทธิ์ทางอีเมลไปที่: Mundogenshinimpact@ Gmail.comหากคุณต้องการให้แนบแบบฟอร์มการเรียกร้องต่อไปนี้: บริการ / ผลิตภัณฑ์: ได้รับในวัน: ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่ผู้ใช้: ลายเซ็นผู้ใช้ (เฉพาะในกรณีที่แสดงบนกระดาษ): วันที่: เหตุผลในการอ้างสิทธิ์:

แพลตฟอร์มการแก้ปัญหาข้อพิพาท (DISPUTE RESOLUTION PLATFORM)

ในกรณีที่คุณอาจสนใจในการส่งการเรียกร้องของคุณคุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งมีอยู่ที่ลิงค์ต่อไปนี้: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของมาตรา 8 และ 32.1 วรรคสองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาการทำซ้ำการแจกจ่ายและการสื่อสารสาธารณะรวมถึงวิธีการทำให้พร้อมใช้งานเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของหน้าเว็บนี้เพื่อการค้า วัตถุประสงค์ในสื่อใด ๆ และด้วยวิธีการทางเทคนิคใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก https: //www.mundogenshinimpact.com /. ผู้ใช้ยอมรับที่จะเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่เป็นของ https: //www.mundogenshinimpact.com /
ผู้ใช้ทราบและยอมรับว่าเว็บไซต์ทั้งหมดที่มีข้อความซอฟต์แวร์เนื้อหา (รวมถึงโครงสร้างการเลือกการจัดเรียงและการนำเสนอสิ่งเดียวกัน) พอดคาสต์ภาพถ่ายสื่อโสตทัศน์และกราฟิกได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิ์ และสิทธิอันชอบธรรมอื่น ๆ ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สเปนเป็นภาคีและสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ และกฎหมายของสเปน ในกรณีที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องเนื่องจากการแนะนำเนื้อหาบางอย่างบนเว็บผู้ใช้จะต้องแจ้งสถานการณ์นี้ไปยัง https: //www.mundogenshinimpact.com / ระบุ:

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในสิทธิที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดหรือระบุถึงการเป็นตัวแทนซึ่งเขาทำในกรณีที่การเรียกร้องถูกนำเสนอโดยบุคคลที่สามนอกเหนือจากบุคคลที่สนใจ
  • ระบุเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและตำแหน่งที่ตั้งบนเว็บการรับรองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุและการประกาศโดยชัดแจ้งซึ่งผู้มีส่วนได้เสียต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ในการแจ้งเตือน

ลิงค์ภายนอก

หน้าเว็บ https: //www.mundogenshinimpact.com / สามารถให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ของตนเองและเนื้อหาที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ จุดประสงค์เดียวของลิงค์คือเพื่อให้ผู้ใช้มีความเป็นไปได้ในการเข้าถึงลิงก์ดังกล่าว https: //www.mundogenshinimpact.com / ไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ต่อผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้โดยการเข้าถึงลิงก์ดังกล่าว
นอกจากนี้ผู้ใช้จะพบภายในไซต์หน้าโปรโมชั่นโปรแกรมพันธมิตรที่เข้าถึงพฤติกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ ข้อมูลนี้มักไม่ระบุชื่อและไม่มีการระบุตัวผู้ใช้

ข้อมูลที่ให้ไว้ในไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านี้หรือลิงค์พันธมิตรอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ในไซต์เหล่านั้นและจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้นเราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของลิงค์พันธมิตรอย่างรอบคอบ
ผู้ใช้ที่ตั้งใจจะสร้างอุปกรณ์เชื่อมโยงทางเทคนิคใด ๆ จากเว็บไซต์ของเขาไปยังพอร์ทัล https: //www.mundogenshinimpact.com / ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก https: //www.mundogenshinimpact.com / การสร้างลิงก์ไม่ได้หมายความถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์ระหว่าง https: //www.mundogenshinimpact.com / และเจ้าของไซต์ที่สร้างลิงก์หรือไม่ยอมรับหรืออนุมัติโดย https: //www.mundogenshinimpact.com / ของเนื้อหาหรือบริการ

นโยบายความคิดเห็น

อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มเนื้อหาและสอบถามข้อมูล ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธีมของเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงการหมิ่นประมาทการร้องทุกข์การดูหมิ่นการโจมตีส่วนตัวหรือการดูหมิ่นผู้เขียนหรือสมาชิกคนอื่น ๆ โดยทั่วไปจะไม่ได้รับการยอมรับ ความคิดเห็นที่มีข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดอย่างเห็นได้ชัดหรือเป็นเท็จตลอดจนความคิดเห็นที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่ส่วนตัวหรือโทรศัพท์และละเมิดนโยบายการปกป้องข้อมูลของเราก็จะถูกลบออกไปด้วย
ในทำนองเดียวกันความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของเว็บไซต์บุคคลหรือกลุ่มเท่านั้นและทุกสิ่งที่อาจถือว่าเป็นสแปมโดยทั่วไปจะถูกปฏิเสธ
ไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยตัวตนรวมถึงความคิดเห็นที่สร้างโดยบุคคลเดียวกันที่มีชื่อเล่นต่างกัน ความคิดเห็นที่พยายามบังคับให้เกิดการถกเถียงหรือเข้ารับตำแหน่งโดยผู้ใช้รายอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นกัน

การยกเว้นการรับประกันและความรับผิดชอบ

ผู้ให้บริการไม่ให้การรับประกันใด ๆ และไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดจาก:

  • การขาดความพร้อมใช้งานการบำรุงรักษาและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเว็บหรือบริการและเนื้อหา
  • การมีอยู่ของไวรัสโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายในเนื้อหา
  • การใช้ประกาศทางกฎหมายนี้โดยมิชอบประมาทฉ้อโกงหรือขัดต่อ;
  • การขาดความถูกต้องตามกฎหมายคุณภาพความน่าเชื่อถือประโยชน์และความพร้อมใช้งานของบริการที่จัดทำโดยบุคคลที่สามและให้บริการแก่ผู้ใช้บนเว็บไซต์
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ใด ๆ สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

โดยทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่าง https: //www.mundogenshinimpact.com / กับผู้ใช้บริการโทรเลขที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายและเขตอำนาจศาลของสเปนและต่อศาล

ติดต่อ

ในกรณีที่ผู้ใช้มีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้หรือความคิดเห็นใด ๆ บนพอร์ทัล https: //www.mundogenshinimpact.com / โปรดไปที่ Mundogenshinimpact@ Gmail.com

ในนามของทีมที่ประกอบขึ้นเป็น Mundo Genshin Impact ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านประกาศทางกฎหมายนี้

ความเห็น 2

  1. เกมที่ยอดเยี่ยมพัฒนาต่อไป! ในพีซีฉันมีปัญหากับการ์ดแสดงผลซึ่งเป็น Intel

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

กลับไปที่ปุ่มบนสุด