thông báo pháp lý

Thông báo pháp lý và các điều khoản sử dụng

Trong không gian này, NGƯỜI DÙNG sẽ có thể tìm thấy tất cả thông tin liên quan đến các điều khoản và điều kiện pháp lý xác định mối quan hệ giữa người dùng và chúng tôi chịu trách nhiệm về trang web này. Là người dùng, điều quan trọng là bạn phải biết các điều khoản này trước khi tiếp tục điều hướng của mình. Thế giới Genshin ImpactVới tư cách là người phụ trách trang web này, bạn thực hiện cam kết xử lý thông tin của người dùng và khách hàng của chúng tôi với sự đảm bảo đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu của quốc gia và châu Âu quy định việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng của chúng tôi. Do đó, trang web này tuân thủ nghiêm ngặt RGPD (QUY ĐỊNH (EU) 2016/679 về bảo vệ dữ liệu) và Luật LSSI-CE 34/2002, ngày 11 tháng XNUMX, về các dịch vụ của xã hội thông tin và thương mại điện tử.

ĐIỀU KIỆN CHUNG SỬ DỤNG

Các Điều kiện Chung này quy định việc sử dụng (bao gồm cả việc truy cập đơn thuần) các trang web, các thành viên của trang web https: //www.mundogenshinimpact.com / bao gồm các nội dung và dịch vụ có sẵn trong đó. Bất kỳ ai truy cập web, https: //www.mundogenshinimpact.com / ("Người dùng") đồng ý tuân theo các Điều kiện chung có hiệu lực tại mọi thời điểm của cổng thông tin https: //www.mundogenshinimpact.com /.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

Đọc Chính sách bảo mật

CAM KẾT VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người dùng được thông báo và chấp nhận rằng quyền truy cập vào trang web này không ngụ ý, theo bất kỳ cách nào, là sự khởi đầu của mối quan hệ thương mại với https: //www.mundogenshinimpact.com /. Bằng cách này, người dùng đồng ý sử dụng trang web, các dịch vụ và nội dung của trang web mà không vi phạm pháp luật hiện hành, thiện chí và trật tự công cộng.
Việc sử dụng trang web, cho các mục đích bất hợp pháp hoặc có hại, hoặc theo bất kỳ cách nào, có thể gây ra thiệt hại hoặc ngăn cản hoạt động bình thường của trang web đều bị nghiêm cấm. Về nội dung của trang web này, nghiêm cấm: Sao chép, phân phối hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần, trừ khi có sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp; Bất kỳ vi phạm nào đến quyền của nhà cung cấp hoặc của chủ sở hữu hợp pháp; Việc sử dụng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.

Trong việc sử dụng web, https: //www.mundogenshinimpact.com /, Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây tổn hại đến hình ảnh, lợi ích và quyền của https: //www.mundogenshinimpact.com / hoặc các bên thứ ba hoặc có thể làm hỏng, vô hiệu hóa hoặc quá tải cổng thông tin (cho biết miền) hoặc điều đó sẽ ngăn cản, theo bất kỳ cách nào, việc sử dụng bình thường của trang web. Tuy nhiên, Người dùng phải lưu ý rằng các biện pháp bảo mật của hệ thống máy tính trên Internet không hoàn toàn đáng tin cậy và do đó, https://www.mundogenshinimpact.com / không thể đảm bảo không có vi rút hoặc các yếu tố khác có thể gây ra thay đổi trong hệ thống máy tính của Người dùng (phần mềm và phần cứng) hoặc trong các tài liệu và tệp điện tử của họ có trong đó.

BIỆN PHÁP BẢO MẬT

Dữ liệu cá nhân được người dùng giao tiếp tới https: //www.mundogenshinimpact.com / có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tự động hoặc không, có quyền sở hữu chỉ tương ứng với https: //www.mundogenshinimpact.com /, giả sử tất cả các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và bảo mật đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và chất lượng của thông tin chứa trong đó phù hợp với các quy định của quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu.
Giao tiếp giữa người dùng và https: //www.mundogenshinimpact.com / sử dụng một kênh bảo mật và dữ liệu truyền đi được mã hóa nhờ giao thức https, do đó, chúng tôi đảm bảo các điều kiện bảo mật tốt nhất để tính bảo mật của người dùng được đảm bảo.

YÊU CẦU

https://www.mundogenshinimpact.com/ informa que existen hojas de reclamación a disposición de usuarios y clientes. El Usuario podrá realizar reclamaciones solicitando su hoja de reclamación o remitiendo un correo electrónico a mundogenshinimpact@ Gmail.com cho biết tên và họ của bạn, dịch vụ và / hoặc sản phẩm đã mua và nêu lý do yêu cầu của bạn.

Người dùng / người mua có thể thông báo cho chúng tôi về khiếu nại, bằng email tới: mundogenshinimpact@ Gmail.com, nếu bạn muốn, hãy đính kèm mẫu yêu cầu sau: Dịch vụ / sản phẩm: Nhận được trong ngày: Tên người dùng: Địa chỉ người dùng: Chữ ký của người dùng (chỉ khi nó được trình bày trên giấy): Ngày: Lý do yêu cầu:

NỀN TẢNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp bạn có thể quan tâm, để gửi khiếu nại, bạn cũng có thể sử dụng nền tảng giải quyết tranh chấp do Ủy ban Châu Âu cung cấp và có sẵn tại liên kết sau: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP

Dựa trên các quy định của điều 8 và 32.1, đoạn thứ hai, của Luật Sở hữu trí tuệ, việc sao chép, phân phối và truyền thông công khai, bao gồm cả phương pháp cung cấp chúng, tất cả hoặc một phần nội dung của trang web này, cho mục đích thương mại các mục đích, trong bất kỳ phương tiện nào và bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, mà không có sự cho phép của https: //www.mundogenshinimpact.com /. Người dùng đồng ý tôn trọng các quyền Sở hữu trí tuệ và công nghiệp thuộc sở hữu của https: //www.mundogenshinimpact.com /.
Người dùng biết và chấp nhận rằng toàn bộ trang web, không chứa đầy đủ các ký tự văn bản, phần mềm, nội dung (bao gồm cấu trúc, lựa chọn, sắp xếp và trình bày giống nhau), podcast, ảnh, tài liệu nghe nhìn và đồ họa, được bảo vệ bởi nhãn hiệu, quyền bản quyền và các quyền hợp pháp khác, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Tây Ban Nha là thành viên và các quyền tài sản khác và luật pháp của Tây Ban Nha. Trong trường hợp người dùng hoặc bên thứ ba cho rằng đã có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của họ do giới thiệu một số nội dung nhất định trên web, họ phải thông báo trường hợp này cho https://www.mundogenshinimpact.com / nói rõ:

  • Dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu bên quan tâm về các quyền bị cáo buộc đã vi phạm hoặc cho biết đại diện mà anh ta hành động trong trường hợp khiếu nại được đưa ra bởi bên thứ ba không phải bên quan tâm.
  • Cho biết các nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và vị trí của chúng trên web, việc công nhận quyền sở hữu trí tuệ được chỉ ra và tuyên bố rõ ràng trong đó bên liên quan chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin được cung cấp trong thông báo

LIỆN KẾT NGOẠI

Các trang web https: //www.mundogenshinimpact.com /, có thể cung cấp các liên kết đến các trang web và nội dung riêng khác thuộc sở hữu của các bên thứ ba. Mục đích duy nhất của các liên kết là cung cấp cho Người dùng khả năng truy cập các liên kết nói trên. https: //www.mundogenshinimpact.com / không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với các kết quả mà Người dùng có thể nhận được khi truy cập vào các liên kết nói trên.
Tương tự như vậy, người dùng sẽ tìm thấy trong trang web này, các trang, chương trình khuyến mãi, chương trình liên kết truy cập vào thói quen duyệt web của người dùng để thiết lập hồ sơ. Thông tin này luôn ẩn danh và người dùng không được xác định.

Thông tin được cung cấp trên các Trang được tài trợ này hoặc các liên kết liên kết tuân theo chính sách bảo mật được sử dụng trên các Trang đó và sẽ không tuân theo chính sách bảo mật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị Người dùng xem xét cẩn thận các chính sách bảo mật của các liên kết liên kết.
Người dùng có ý định thiết lập bất kỳ thiết bị liên kết kỹ thuật nào từ trang web của mình đến cổng thông tin https: //www.mundogenshinimpact.com / phải xin phép trước bằng văn bản từ https: //www.mundogenshinimpact.com / Việc thiết lập liên kết không ngụ ý trong bất kỳ trường hợp nào sự tồn tại của các mối quan hệ giữa https: //www.mundogenshinimpact.com / và chủ sở hữu của trang web nơi liên kết được thiết lập, cũng như sự chấp nhận hoặc phê duyệt của https: //www.mundogenshinimpact.com / nội dung hoặc dịch vụ của nó

CHÍNH SÁCH Ý KIẾN

Bình luận được phép trên trang web của chúng tôi để làm phong phú nội dung và đặt câu hỏi. Các nhận xét không liên quan đến chủ đề của trang web này, bao gồm phỉ báng, bất bình, xúc phạm, công kích cá nhân hoặc thiếu tôn trọng chung đối với tác giả hoặc các thành viên khác sẽ không được chấp nhận. Nhận xét chứa thông tin rõ ràng là gây hiểu lầm hoặc sai, cũng như nhận xét chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ hoặc điện thoại riêng và vi phạm chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, cũng sẽ bị xóa.
Tương tự như vậy, những nhận xét chỉ được tạo ra cho mục đích quảng cáo của một trang web, người hoặc nhóm và mọi thứ có thể bị coi là spam nói chung sẽ bị từ chối.
Không cho phép nhận xét ẩn danh, cũng như nhận xét của cùng một người có biệt hiệu khác nhau. Các nhận xét cố gắng ép buộc một cuộc tranh luận hoặc đưa ra quan điểm của người dùng khác cũng sẽ không được xem xét.

LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM

Nhà cung cấp không cấp bất kỳ bảo đảm nào cũng như không chịu trách nhiệm, trong mọi trường hợp, đối với các thiệt hại thuộc bất kỳ bản chất nào có thể gây ra do:

  • Việc thiếu tính khả dụng, duy trì và hoạt động hiệu quả của web, hoặc các dịch vụ và nội dung của nó;
  • Sự tồn tại của virus, chương trình độc hại hoặc có hại trong nội dung;
  • Việc sử dụng bất hợp pháp, cẩu thả, gian lận hoặc trái với Thông báo pháp lý này;
  • Việc thiếu tính hợp pháp, chất lượng, độ tin cậy, tính hữu ích và tính sẵn có của các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp và cung cấp cho người dùng trên trang web.
  • Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp đối với các thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc không đúng cách của trang web này.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ PHÁP LUẬT

Nói chung, các mối quan hệ giữa https: //www.mundogenshinimpact.com / với Người sử dụng các dịch vụ từ xa của nó, có mặt trên trang web này, phải tuân theo luật pháp và quyền tài phán của Tây Ban Nha và trước tòa án.

LIÊN HỆ

Trong trường hợp Người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều kiện pháp lý này hoặc bất kỳ nhận xét nào trên cổng thông tin https: //www.mundogenshinimpact.com /, vui lòng truy cập mundogenshinimpact@ Gmail.com

Thay mặt nhóm tạo nên Mundo Genshin Impact Chúng tôi cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc Thông báo pháp lý này

2 ý kiến

Để lại một trả lời

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Nút quay lại đầu trang