Nhân vật có thể chơi được

NHÂN VẬT CÓ THỂ CHƠI 

El Gameplay de Genshin Impact cho phép bạn điều khiển tối đa bốn nhân vật cùng một lúc và tiến triển qua câu chuyện, chúng ta sẽ nhận được tổng cộng 30 ký tự có thể chơi được. Bằng cách này, chúng ta sẽ phải quyết định một cách khôn ngoan khi sử dụng ký tự này hoặc ký tự kia sẽ thuận tiện hơn.

Mỗi nhân vật có hai kỹ năng để phân biệt nó với phần còn lại, một bình thường và một đặc biệt. Đầu tiên có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào (ngoại trừ thời gian nạp tiền ngắn), trong khi gói đặc biệt có chi phí sức mạnh điều đó cần được tích lũy.

[rl_gallery id = »1185 ″]

Nút quay lại đầu trang