Genshin Impact

Genshin Impact!! Làm thế nào để có được câu chuyện của một người say rượu (II) và tác dụng của nó

A Drunkard's Tale (II) là một Genshin Impact. Tìm hiểu cách sử dụng nó và tìm nó ở đâu, độ hiếm và tác dụng của nó cũng như mọi thứ bạn cần biết về A Drunkard's Tale (II) tại đây!

Làm thế nào để có được câu chuyện của một người say rượu (II)

Vị trí của A Drunkard's Tale (II)

Hiện tại, không có địa điểm được biết đến cho mặt hàng này.

Cách sử dụng A Drunkard's Tale (II)

Hiệu ứng và thông tin cơ bản của A Drunkard's Tale (II)

Câu chuyện về một người say rượu (II)

việc hiếm có

Loại Vật phẩm nhiệm vụ
Efecto
Sắp có.

Bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang