NHIỆM VỤ

Genshin Impact| Sứ mệnh Sinae Unicornis

Ganyu: Sinae Unicornis

Sau khi đạt đến thứ hạng phiêu lưu tương ứng và hoàn thành các nhiệm vụ tiên quyết, du khách có thể sử dụng chìa khóa cốt truyện để mở khóa nhiệm vụ cốt truyện của Ganyu "Sinae Unicornis Chapter".

Sau khi đạt đến Xếp hạng Phiêu lưu 26 ​​và mở khóa tính năng Nhiệm vụ Câu chuyện, khách du lịch có thể kiếm Chìa khóa Câu chuyện bằng cách hoàn thành hoa hồng hàng ngày. 1 khóa cốt truyện sẽ được trao cho mỗi 8 hoa hồng hàng ngày được hoàn thành.

Nhân vật mới: Ganyu

Nhiệm vụ nhà sinae unicornis

01/12/2021 18:00:00

Mở khóa Sinae Unicornis

  • Xếp hạng Phiêu lưu 40 trở lên
  • Nhiệm vụ Archon đã hoàn thành, Chương I: Màn III - "Tiêu điểm của một ngôi sao mới"

Bài viết liên quan

Để lại một trả lời

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Nút quay lại đầu trang