TIN TỨC

Genshin Impact Mã 1.4

Biên dịch mã protogem

  • KTNSCQWW922M  - 100 protogems và mười khoáng chất tăng cường thần bí (mới)
  • ET7ADQFF8KJR  - 100 protogems và sự khéo léo của năm anh hùng (mới)
  • PSNTC8FEQK4D  - 100 protogems và 50,000 blackberry (mới)
  • 153YuSaenh  - 30 protogems, kinh nghiệm của năm nhà thám hiểm
  • GSIMPTQ125  - 60 protogems, 10,000 blackberry
  • GENSHINQuà tặng  - 50 protogems, sự khéo léo của ba anh hùng

Bài viết liên quan

Để lại một trả lời

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu bằng *

Nút quay lại đầu trang